Old Navy white/navy stripe shorts (size 6)

Regular price $6.00